Schopnosti

(přesměrováno z Dovednosti)

Lycan

Instinkt

Ninja

Boj zblízka
 • Bleskový útok (Teleportický útok s bonusem za zamaskování)
 • Jedovatý oblak (Dálkový útok na vícero cílů s neustálým útokem jedem)
 • Léčka (Hodnota útoku se zvyšuje, pokud jsi zasáhl do zad a jsi zamaskován)
 • Víření kordů (Plošná škoda s neustávajícím útokem jedem)
 • Zamaskování (Útok se zastaví, pokud jej použiješ. Nepřítel tě neuvidí)
 • Záludný jed (Pohybuješ se tak rychle při útoku na nepřítele, že jsi na chvíli neviditelný)


Dálkový boj

Sura

Černá magie


Magické zbraně
 • Dračí vír (Plošná škoda s tím, že protívníkův útěk je ignorován. Bonus za inteligenci)
 • Rána prstem (Prorážecí útoks tím, že nepřítelova obrana je ignorována. Bonus za inteligenci)
 • Strach (Protivníkova hodnota útoku se snižuje. Šance, že se protivníkův útok nezdaří, se zvyšuje. Pouze pro případ, že budeš zasažen)
 • Začarovaná čepel (Zvýší hodnotu útoku. Bonus za inteligenci. Krádež nepřítelova života)
 • Začarované brnění (Část poškození se reflektuje zpět na nepřítele. Zlepšuje obranu. Bonus ze inteligenci)
 • Zrušit kouzlo (Útok na dálku a na víceo cílů. Užitečné efekty nepřítele se odstraňují)

Šaman

Dračí moc
 • Létající talisman (Dálkový útok na vícero cílů.)
 • Pomoc draka (Šance na kritickou ránu se zvyšuje. Může být použito pro člena skupiny)
 • Požehnání (Odolnost proti tělesnému napadení. Může být použito pro člena skupiny)
 • Řev draků (Plošné kouzlo, které způsobuje trvalou ohnivou škodu)
 • Střílení na draky (Porážecí útok s trvalou ohnivou škodou)
 • Zrcadlit (Odráží tělesný útok. Může být použito pro člena skupiny)


Léčení
 • Běžet (Zvyšuje rychlost pohybu a rychlost kouzla (snižuje dobu nabíjení). Může být použito pro člena skupiny)
 • Bleskový dráp (Řetězový útok na dálku s atributem blesku)
 • Bleskový vrh (Dálkový útok na vícero cílů. Útok s atributem blesku)
 • Ošetřit (Obnovuje Životní body (ZB), ošetřuje negativní efekty (otrávení, zpomalení...). Může být použito pro člena skupiny)
 • Útok+ (Zvyšuje hodnotu útoku. Může být použito pro člena skupiny)
 • Zaříkat blesk (Dálkový útok na vícero cílů s atributem blesku. Zaříká blesky z nebe)

Válečník

Mentál
 • Dupnutí (Porážecí útok s šancí na bezvědmí)
 • Prudká rána (Porážecí útok, který zasáhne více cílů)
 • Průraz (Čelní porážecí útok)
 • Rána mečem (Útok na dálku, který zasáhne více cílů s tím že je pošle do bezvědomí)
 • Silné tělo (Zlepší se obrana, ale klesá rychlost pohybu. Také se neskácíte k zemi)
 • Žhnoucí meč (Udeřil jsi mečem o zem a objevila se aura, která zranila všechny blízko stojící nepřátele)


Tělo
 • Aura meče (Hodnota útoku se dočasně zvyšuje)
 • Bojové zuření (Zvyšuje se rychlost pohybu, útoku a náchylnost k poškození)
 • Pádit (Nabitý porážecí útok)
 • Síla života (Posbíráš poslední zbytky své vnitřní síly a vložíš je jako výbušnou sílu do jediného úderu)
 • Smršť meče (Porážecí útok, který zasáhne více cílů)
 • Trojcestný střih (Průrazný útok třikrát, který udeří více cílů)

Shlédněte také