Bleskový vrh

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 105. úrovni, BEZ výbavy a maximálními staty VIT: 90; INT: 90; SIL: 13; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Bleskový vrh.png
1:
Bleskový vrh-M.png
Mistr 1:
Bleskový vrh-G.png
Velký mistr 1:
Bleskový vrh-P.png
Perfektní mistr:
Magická hodnota útoku 534-579 1020-1470 1365-2103 1830-2955
Doba nabíjení 7 7 7 7
Potřebné MB 37 105 153 217
Schopnost je posílena:

Inteligence (++), Pohyblivost (+)

Popis ve hře:

Dálkový útok
Útok na vícero cílů
Atributy blesku

Jména schopnosti:

Normální: Bleskový vrh
Mistr: Kulový blesk
Velký mistr: Smrtelný blesk

Třída charakteru:

Léčení

Typ schopnosti:

Magický útok

Efekt:

Útoč blesky.

links
Bleskový vrh prakticky:

Popis nespecifikován.

Bleskový vrh v akci

centrovat