Požehnání

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maxmálnímy staty VIT: 90; INT: 90; SIL: 40; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Požehnání.png
1:
Požehnání-M.png
Mistr 1:
Požehnání-G.png
Velký mistr 1:
Požehnání-P.png
Perfektní mistr:
Odolnost proti tělesnému napadení 12,4% 24,0% 29,5% 34,9%
Doba nabíjení 10 10 10 10
Doba trvání 70 160 224 310
Potřebné MB 48 120 171 240
Schopnost je posílena:

Inteligence (++), Pohyblivost (+)

Popis ve hře:

Odolnst proti tělesnému napadení
Může být použito pro jednoho z členů skupinky

Jména schopnosti:

Normální: Požehnání
Mistr: Nebeská stěna
Velký mistr: Požehnání draka

Třída charakteru:

Dračí moc

Typ schopnosti:

Přátelský buff

Efekt:

Chraň svého partnera nebo sebe ochranným kruhem.

Požehnání prakticky:

Popis nespecifikován.

Požehnání v akci

centrovat