Ošetřit

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maxmálnímy staty VIT: 90; INT: 90; SIL: 40; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Ošetřit.png
1:
Ošetřit-M.png
Mistr 1:
Ošetřit-G.png
Velký mistr 1:
Ošetřit-P.png
Perfektní mistr:
Obnovit ZB 671–681 1346–1446 1826–1990 2471–2721
Šance, ošetřit negativní efekty 24 % 60 % 85 % 120 %
Doba nabíjení 10 10 10 10
Doba trvání 0 0 0 0
Potřebné MB 50 140 204 290
Schopnost je posílena:

MHÚ (++), Inteligence (++)

Popis ve hře:

ZB jsou obnoveny
Negativní efekty jsou ošetřeny
Může být použito pro člena skupinky

Jména schopnosti:

Normální: Ošetřit
Mistr: Hojit
Velký mistr: Pomoc světla

Třída charakteru:

Léčení

Typ schopnosti:

Přátelský buff

Efekt:

Ošetři rány pomocí světla.

Ošetřit prakticky:

Popis nespecifikován.

Ošetřit v akci

centrovat