Našlapování polehoučku

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maximálními staty VIT: 90; INT: 40; SIL: 90; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: 1: Mistr 1: Velký mistr 1: Perfektní mistr:
Rychlost pohybu +3 +30 +49 +75
Doba nabíjení 31 45 54 67
Doba trvání 16 30 39 52
Potřebné MB 32 50 62 80
Schopnost je posílena:

Inteligence (++)

Popis ve hře:

Rychlost pohybu se zvyšuje

Jména schopnosti:

Normální: Našlapování polehoučku
Mistr: Rychlost větru
Velký mistr: Boží rychlost

Třída charakteru:

Boj na dálku

Typ schopnosti:

Samobuff

Efekt:

Odlehči své tělo, aby ses pohyboval rychleji.

Našlapování polehoučku prakticky:

Popis nespecifikován.

Našlapování polehoučku v akci

Kategorie:SchopnostiKategorie:Schopnosti/Postavy