Ohnivý šíp

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maximálními staty VIT: 90; INT: 40; SIL: 90; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Ohnivý šíp.png
1:
Ohnivý šíp-M.png
Mistr 1:
Ohnivý šíp-G.png
Velký mistr 1:
Ohnivý šíp-P.png
Perfektní mistr:
Hodnota útoku 621-631 1108-1208 1454-1618 1920-2170
Doba nabíjení 25 25 25 25
Potřebné MB 56 115 156 212
Schopnost je posílena:

Pohyblivost (++), Inteligence (+)

Popis ve hře:

Útok na dálku
Útok na vícero cílů
Útok ohněm

Jména schopnosti:

Normální: Ohnivý šíp
Mistr: Hořící šíp
Velký mistr: Plamený šíp

Třída charakteru:

Boj na dálku

Typ schopnosti:

Fyzický útok

Efekt:

Zapal šíp.

links
Ohnivý šíp prakticky:

Popis nespecifikován.

Ohnivý šíp v akci

centrovat