Běžet

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maxmálnímy staty VIT: 90; INT: 90; SIL: 40; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Běžet.png
1:
Běžet-M.png
Mistr 1:
Běžet-G.png
Velký mistr 1:
Běžet-P.png
Perfektní mistr:
Rychlost pohybu +6% +22% +33% +48%
Rychlost kouzla +4% +19% +30% +44%
Doba nabíjení 10 10 10 10
Doba trvání 65 110 142 185
Potřebné MB 66 120 158 210
Schopnost je posílena:

Pohyblivost (++)

Popis ve hře:

Rychlost pohybu se zvyšuje
Rychlost kouzlení se zvyšuje
Může být použito na člena skupinky

Jména schopnosti:

Normální: Běžet
Mistr: Hnát
Velký mistr: Uhánět rychlostí větru

Třída charakteru:

Léčení

Typ schopnosti:

Přátelský buff

Efekt:

Úháněj rychle jako vítr.

Běžet prakticky:

Popis nespecifikován.

Běžet v akci

centrovat