Dovednostní okno

Dovednostní okno.png

1. Dovednosti: Zde jsou vyzobrazeny dva směry, kterými se může dát vaše postava. U každého zaměření ještě dovednosti.

2. Body dovednosti: Ty dostanete poprvé se splněním questu - výcvik, potom je dostáváte postupně s každým novým levelem. Ty potom můžete použít pro vaše vlastní dovednosti.

3. Specializace postavy: To je místo, kde najdete vámi zvolené dovednosti. Nejdřív naleznete dvě záložky s specializacemi, jakmile si jednu vyberete, druhá navždy zmizí.

4. Sekundární schopnosti: Jsou automatické, není nutné aktivovat jako například auru meče nebo pomoc draka. Jsou aktivní ihned po přihlášení. Vyjímkou je kombo, které musí být aktivováno.
Zvyšují se pomocí čtení knih jako u ostatních schopností. Čtení knih netýká všech sekundárních schopností jako je například jízda na koni a útok.

Seznam sekundárních schopností

Zvyšují se pomocí čtení knih:

Obrázek Předmět Informace
Pozadí.png
Jazyky.png
Jazyky Umožňuje porozumět řeči jiných říší.
Pozadí.png
Vedení.png
Vedení Umožňuje přidělit někomu ve vaší skupině posilňující bonus.
Pozadí.png
Inspirace.png
Inspirace Zvyšuje tvé velitelské bonusy, pokud ti velitel skupiny přidělil roli.
Pozadí.png
Charisma.png
Charisma Odráží část bonusů velitele zpět na velitele.
Pozadí.png
Proměna.png
Proměna Umožňuje proměnit se v nějakou příšeru.
Pozadí.png
Volat na koně.png
Volat na koně Slouží k přivolání koně.
Pozadí.png
Rybaření.png
Chytat ryby Znalosti rybaření.
Pozadí.png
Těžba.png
Těžba Ovlivňuje úspěšnost těžby.
Pozadí.png
Kombo.png
Kombo Umožní vám zesílit útok přidáním úderů navíc.
Pozadí.png
Přesnost.png
Přesnost Zvyšuje přesnost útoků.


Schopnosti, které se nezvyšují pomocí čtení knih:

Obrázek Předmět Informace
Pozadí.png
Útok.png
Útok Umožňuje zaútočit na vybraného nepřítele.
Pozadí.png
Jízda na koni.png
Jízda a koni Schopnost jezdit na koni.