Jazyky

Jazyky.png Schopnost jazyky je jedna standardních (základních) schopností postavy. Lze je nalézt v záložce Schopnosti (pod klávesou V).

Obecně

Podle vámi zvolené říše se vám v dovednostním okně objeví dvě knížky s barvou zbylých říší (pokud jste si zvolili červenou říší, objeví se modrá a žlutá knížka atd.). Bohužel, mluvit umíte jen jazykem své říše. Zbylé jazyky se musíte v průběhu hry naučit ovládat.
Stejně jako všechny ostatní schopnosti, se i tyto trénují pomocí knih:

Čtení knih

Šance na úspěšné přečtení knihy je rovna 50 %, pokud však použijete

Pozadí.png
Soustředěné čtení.png

Soustředěné čtení, můžete šanci zvýšit na 75 %.

Abyste se stali mistry jazyka, musíte schopnost natrénovat na úroveň M1 - 20 úšpěšně přečtených knih.

Další informace

Po dosažení úrovně M1 rozumíte jazyku dané říše. Neumíte jím však mluvit, takže vám obyvatelé dané říše nebudou rozumět. Aby vám rozuměli, musí mít taktéž načteno na úroveň M1.

Místo knih můžete také použít

Pozadí.png
Prsten jazyků.png

Prsten jazyků. Ten vám umožní rozumět oběma cizím říším bez nutnosti čtení knih na M1. Prsten však není trvalý.

Při změně říše se schová jazyk říše, do které jdete. Jestli se vrátíte zpět, zase se objeví stejně načtený, jako byl.