Jazyky Jinno

Jazyky Jinno
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Použitelná pouze pro hráče z říší Chunjo a Shinsoo.
  • Plně rozumět jazyku Jinno jde až na úrovni M1 (20 úspěšně přečtených těchto knih).
  • Zvládnutí tohoto jazyku Vám umožní pouze rozumět jazyku Jinno, nikoliv jím mluvit.

Pozadí.png
Jazyky Jinno.png
Popis:
Umožňuje rozumět jazyku Jinno - jakmile dosáhnete úrovně M.
Funkce:
Zvýší schopnost porozumět jazyku Jinno.