Alternativní drop

Alternativní drop může být z jakékoli příšery. Ten se potom dělí na dva druhy.

Alternativní drop²

Alternativní drop² je k dispozici pouze od určité úrovně. Např. Požehnaný pergamen. Tento drop je většinou omezen úrovní 50+. Alternativní drop² je drop ze všech příšer.

Alternativní drop³

Alternativní drop³ je drop, který může být získán z jakékoli příšery - bez ohledu na jaké úrovni je. Např. Yangy moho padnout na jakékoli úrovni z jakékoli příšery.

Teorie Alternativního dropu

Pokud má hráč úroveň o 10 vyšší než úroveň přísery co zabíjí, nemůže vždy očekávat Alternativní drop.
Například: Hráč X (úroveň 1) zabije divoké psy a dostane Yangy. Hráč Y (úroveň 11) zabije také divoké psy, ale nemusí dostat Yangy. Protože má úroveň o 10 vyšší než u divokých psů.

List Alternativního dropu² a Alternativního dropu³

Alternativní drop² Alternativní drop³
Úroveň 25 až 45


Úroveň 35 až 60


Úroveň 50 a víc


Úroveň 75 a víc (Jeskyně vyhnanství a Jeskyně vyhnanství 2)


Úroveň 86 a víc (Červený les)
Elixíry


Knihy


Eventový drop


Další