Kniha těžby

Kniha těžby
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

-

Pozadí.png
Kniha těžby.png
Popis:
Se používá ke zvýšení stupně dolování. Kniha zmizí po přečtení.
Funkce:
Zvýší schopnost Těžba.