Jiskra

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 105. úrovni, BEZ výbavy a maximálními staty VIT: 90; INT: 16; SIL: 90; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Jiskra.png
1:
Jiskra-M.png
Mistr 1:
Jiskra-G.png
Velký mistr 1:
Jiskra-P.png
Perfektní mistr:
Hodnota útoku 499-505 1137-1192 1590-1680 2200-2337
Šance na otrávení 2% 40% 65% 100%
Doba nabíjení 60 60 60 60
Potřebné MB 210 300 364 450
Schopnost je posílena:

Pohyblivost (+), Síla (++), Inteligence (+)

Popis ve hře:

Útok ze tvé aktuální pozice
Neustálý útok jedem

Jména schopnosti:

Normální: Jiskra
Mistr: Paprsek světla
Velký mistr: Úder blesku

Třída charakteru:

Dálkový boj

Typ schopnosti:

Fyzický útok

Efekt:

Způsobuješ nepříteli zranění náhlým zábleskem světla.

links
Jiskra prakticky:

Okamžitý útok z aktuální pozice.
Tip:

Jiskra v akci

centrovat