Třídy

Ninja

Ninjové jsou profesionální vrazi, kteří jsou schopni kdykoliv zákeřně a bez hlesu zaútočit. Aby zdůraznili vlastní zručnost a rychlost, nosí tito Assassinové - kteří vypadají jako přelud - pouze lehká brnění. Ta jim nebrání ve splývavých pohybech. Podle toho, jakou mají specializaci, umí Ninjové navíc jak mistrovsky zacházet s dýkou, tak i manipulovat lukem a šípem v boji na dálku.

Specializace: Boj zblízka, Boj na dálku

Schopnosti boje zblízka

Soubor:Bleskový útok.png Bleskový útok
Soubor:Jedovatý oblak.png Jedovatý oblak
Soubor:Léčka.png Léčka
Soubor:Víření kordů.png Víření kordů
Soubor:Zamaskování.png Zamaskování
Soubor:Záludný jed.png Záludný jed

Schopnosti dálkového boje

Soubor:Našlapování polehoučku.png Našlapování polehoučku
Soubor:Ohnivý šíp.png Ohnivý šíp
Soubor:Opakované výstřely.png Opakované výstřely
Soubor:Otrávený šíp.png Otrávený šíp
Soubor:Smršť šípů.png Smršť šípů
Soubor:Jiskra.png Jiskra
<a class="topButton">▲ Zpět na začátek ▲</a>

Sura

Surové jsou bojovníci, kteří dosáhli magických sil, jakmile prohlásili, že jsou připraveni nechat vyklíčit ve vlastní náruči sémě ďábla. Díky tomu jsou schopni, se v boji tělo na tělo hbitě ubránit mečem nebo v boji na dálku poškodit soupeře magií. Díky specializaci vylepšují Surové svoje kouzla útoku nebo získávají další posilující kouzla.

Specializace: Čená magie, Magické zbraně

Schopnosti černé magie

Soubor:Duch plamene.png Duch plamene
Soubor:Rána ducha.png Rána ducha
Soubor:Rána plameny.png Rána plameny
Soubor:Temná ochrana.png Temná ochrana
Soubor:Temná rána.png Temná rána
Soubor:Tmavý kámen.png Tmavý kámen

Schopnosti magických zbraní

Soubor:Dračí vír.png Dračí vír
Soubor:Rána prstem.png Rána prstem
Soubor:Strach.png Strach
Soubor:Začarovaná čepel.png Začarovaná čepel
Soubor:Začarované brnění.png Začarované brnění
Soubor:Zrušit kouzlo.png Zrušit kouzlo
<a class="topButton">▲ Zpět na začátek ▲</a>

Šaman

Šamani požehnáni moudrostí dlouhého a intenzivního studia, využívají v boji kouzla a magii. Přitom prospívají jejich mystické schopnosti nejen jim samým, ale i jejich spolubojovníkům a pomocníkům. Díky specializaci mají šamani možnost zesílit útoky nebo vyvolat jednotlivá kouzla na léčbu a podporu.

Specializace: Dračí moc, Léčení

Schopnosti dračí mocí

Soubor:Létající talisman.png Létající talisman
Soubor:Požehnání.png Požehnání
Soubor:Pomoc draka.png Pomoc draka
Soubor:Řev draků.png Řev draků
Soubor:Střílení na draky.png Střílení na draky
Soubor:Zrcadlit.png Zrcadlit

Schopnosti léčení

Soubor:Běžet.png Běžet
Soubor:Bleskový dráp.png Bleskový dráp
Soubor:Bleskový vrh.png Bleskový vrh
Soubor:Ošetřit.png Ošetřit
Soubor:Útok+.png Útok+
Soubor:Zaříkat blesk.png Zaříkat blesk
<a class="topButton">▲ Zpět na začátek ▲</a>

Válečník

Válečníci hrají díky svým schopnostem, zbraním a těžké výstroji důležitou roli v boji tělo na tělo. Usilují jedině a pouze o fyzickou sílu a vyrovnaný klid ducha. Podle toho, jakou si zvolili specializaci, mohou dvouručnými zbraněmi napáchat zničující škodu nebo mečem a štítem elegantně odpálit útoky několika soupeřů najednou.

Specializace: Mentálně, Na tělo

Schopnosti mentála

Soubor:Dupnutí.png Dupnutí
Soubor:Prudká rána.png Prudká rána
Soubor:Průraz.png Průraz
Soubor:Rána mečem.png Rána mečem
Soubor:Silné tělo.png Silné tělo
Soubor:Žhnoucí meč.png Žhnoucí meč

Schopnosti těla

Soubor:Aura meče.png Aura meče
Soubor:Bojové zuření.png Bojové zuření
Soubor:Pádit.png Pádit
Soubor:Smršť meče.png Smršť meče
Soubor:Trojcestný střih.png Trojcestný střih
Soubor:Síla života.png Síla života
<a class="topButton">▲ Zpět na začátek ▲</a>

Lycan

Lykani jsou impozantní vlčí bytosti, které byly kdysi nakaženy nevyléčitelným virem a nyní ztrácí svou lidskou formu a mění se v bestie. Díky nespoutané energii a zlepšeným instinktům jsou nepřekonatelní bojovníci na blízko. (pouze mužské pohlaví, pouze jedno zaměření).

Specializace: Instinkt

Schopnosti instinktivní

Soubor:Trhání.png Trhání
Soubor:Vlčí dech.png Vlčí dech
Soubor:Vlčí spár.png Vlčí spár
Soubor:Vlčí dráp (schopnost).png Vlčí dráp
Soubor:Duše purpurového vlka.png Duše purpurového vlka
Soubor:Duše modrého vlka.png Duše modrého vlka
<a class="topButton">▲ Zpět na začátek ▲</a>