Ninja/Schopnosti

Boj zblízka
Obrázek Schopnost Popis
Bleskový útok.png
Bleskový útok Přibliž se rychle k nepříteli a smrtelně na něj zaútoč.
Jedovatý oblak.png
Jedovatý oblak Nech kolem nepřítele vzniknout jedovaté oblky a otrav ho.
Léčka.png
Léčka Přibliž se zezadu k nepříteli a smrtelně na něj zaútoč.
Víření kordů.png
Víření kordů Rozkmitej kord kolem tvých nepřátel.
Zamaskování.png
Zamaskování Můžeš se schovat.
Záludný jed.png
Záludný jed Pohybuješ se tak rychle při útoku na nepřítele, že jsi na chvíli neviditelný.
Boj na dálku
Obrázek Schopnost Popis
Jiskra.png
Jiskra Způsobuješ nepříteli zranění náhlým zábleskem světla.
Našlapování polehoučku.png
Našlapování polehoučku Odlehči své tělo, aby ses pohyboval rychleji.
Ohnivý šíp.png
Ohnivý šíp Zapal šíp.
Opakované výstřely.png
Opakované výstřely Vystřel několik šípů najednou na nepřítele.
Otrávený šíp.png
Otrávený šíp Potři šíp silným jedem.
Smršť šípů.png
Smršť šípů Vystřel vícero šípů na víc nepřátel najednou.

Více zde