Mapa světa

Mapa světa.png

Království Chunjo

VlajkaChunjo.png

Království Chunjo se rozprostírá po celém západu kontinentu. Vyznačuje se teokratickou strukturou a je vedeno spirituálními vůdci.

Založil ji Yoon-Young, bratranec bývalého císaře. Yoonova žena, která oplývá enormními magickými schopnostmi, ho odjakživa podporovala v tom, aby čelil celému rozsahu ohrožení kameny Metin. Yoon-Young opakovaně doporučoval různá protiopatření, ale všichni jej ignorovali. Proto navedl svou družinu k povstání proti dřívějšímu císařství, které tenkrát bylo ještě jednotné. Po jeho rozpadu se Chunjo ještě pořád nachází v otevřeném konfliktu s východem a v neustálých rozbrojích s jihem.

Obyvatelé usilují o ovládnutí celého kontinentu, aby konečně mohli učinit přítrž zhoubnému vlivu kamenů Metin, který neustále roste.

Oblasti

Království Jinno

VlajkaJinno.png

Říše Jinno se rozprostírá ve východních oblastech kontinentu. Tato říše je založena na vojenské síle, která má kořeny v agresivní a bojechtivé povaze jejího obyvatelstva.

Říši vládne Ee-Ryoong, syn posledního císaře. Cítí se povolán, aby za své vlády a s podporou armády, kterou má k dispozici, obnovil staré císařství.

Obavy z významu a vlivu kamenů Metin jsou oficiálně ignorovány. Potají ale Ee-Ryoong hledá cestu, jak vojensky využít ničivou sílu kamenů.

Oblasti

Království Shinsoo

VlajkaShinsoo.png

Království Shinsoo se nachází v jižní části kontinentu. Jeho infrastruktura žije především obchodními styky.

Po zániku císařství pod vedením Yoon-Yoinga vedly obchody království Shinsoo s východem rychle k jeho dnešnímu rozkvětu. Avšak se západem žijí jeho obyvatelé v neustálých rozbrojích a pozemní obchodní cesta je přerušena. Obchodníci se vyzbrojují, protože si jsou vědomi ohrožení jejich obživy, které čiší z kamenů Metin.

Jejích cílem je odolat útokům ze západu, znovu zprovoznit pozemní obchodní cestu a sjednotit celou říši pod svojí nadvládou.

Oblasti

Neutrální země

Oblasti

VlajkaNeutral.png

Bludiště

Jeskyně vyhnanství

Opičí jeskyně

Pavoučí podzemí

Speciální mapy