Imha

VlajkaJinno.png Imha
ImhaLogo.jpg
Informace o oblasti
Interaktivní mapa
Imha je cechovní zóna pro říši Jinno.
PozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekPozemekBakraTeleportérImha.png
Přilehlé oblasti
Dostupné oblasti u starce
Dostupné oblasti u teleportéra
V této lokaci se nenalézá stařec.
Seznam zde vyskytujících se rud
Seznam zde vyskytujících se Metinů
V této oblasti se nevyskytují Metiny.
Seznam zde vyskytujících se NPC
  • Správce pozemku (65,378 / 66,170 / 69,92 / 70,130 / 106,402 / 112,88 / 150,409 / 188,400 / 200,351 / 237,171 / 317,314 / 343,385 / 371,421 / 404,287 / 415,360 / 421,408 / 445,52)
Užitečné mapy
  • Výskyt příšer:
    Výskyt příšer nezmapován.
  • Výskyt Metinů:
    Výskyt Metinů nezmapován.