Země obrů

VlajkaNeutral.png Země obrů
ZemeObruLogo.jpg
Informace o oblasti
Interaktivní mapa
Pustá, suchá země, kde se rodiny Ogrů a ničitelů scházejí se svými přáteli sekyrníky, spolčují se a s tisícibojovníky vytvářejí velkou silnou stráž své země. Země je to sice malá, ale zato dosti kopcovitá a klikatá. Celá se rozděluje na tři hlavní tábory. První tábor je dole, kde si obři pochutnávají na slabých bojovnících. Kousek výš se nachází střední tábor, kde si obři opékají statné bojovníky k obědu. A úplně nahoře hoří veliká vatra ze zbytků domků z hadího pole. Zde si všichni obři i Ogři ruku v ruce pomáhají, aby každého nově příchozího odvážlivce k smrti udolali.

Do mapy se lze dostat přes teleportéra ve městě, nebo portem na konci Hadího pole.

Z mapy se dá dostat pomocí
Pozadí.png
Teleportační prsten.png
Teleportačního prstene nebo portem na začátku Země obrů, který vás portne na začátek Hadího pole k portu do Pouště Yongbi.

V mapě se vyskytují příšery s Element blesku.png Elementem blesku.
Hadí poleZemě obrů.png
Přilehlé oblasti
Dostupné oblasti u starce
Dostupné oblasti u teleportéra
V této lokaci se nenalézá stařec.
V této lokaci se nenalézá teleportér.
Seznam zde vyskytujících se rud
Seznam zde vyskytujících se Metinů
V této oblasti se nevyskytují rudy.
Seznam zde vyskytujících se NPC
V této oblasti se nevyskytují NPC.
Užitečné mapy
  • Výskyt příšer:
    Výskyt příšer nezmapován.
  • Výskyt Metinů:
    Výskyt Metinů nezmapován.