Ničitel

 Ničitel (66. úroveň, 2. stupeň)
Ničitel.png
Výskyt:
Informace:
  • Efektivní bonus1: Příšera nemá rasu.
  • Odolnost proti: Neznámá odolnost, anebo je příšera bez odolnosti.
  • Základ zkušeností: 4.301
  • Efektivní element:Element blesku.png
Lovecké úkoly:
  • Příšera není zapotřebí pro žádný lovecký úkol.
Drop:
Skupina:
Další:
  • Má schopnost krádeže MB.
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).