Body zkušenosti

BZK.png

Body zkušenosti (zkráceně BZK či EXP) jsou nutné pro rozvoj vaší postavy. Bez zkušeností nemůžete dělat nové úrovně a tím si vylepšovat kouzla, nosit lepší zbroj atd.

Získat BZK lze hned několika způsoby. Zabíjením příšer, plněním úkolů a otevírání některých truhel. Mnohdy se vyplácí plnit úkoly než zabíjet příšery, jelikož jsou odměny veliké a mohou udělat novou úroveň.

Pro novou úroveň však musíte získat 4 "kuličky" zkušeností. Kuličky zobrazují počet zkušeností, které má vaše postava nasbírané (viz obrázek). Po najetí myší na kuličky se vám zobrazí počet BZK v procentech. Když se chcete podívat na počet BZK u číslech, stačí si otevřít Postava.png okno postavy - klávesa C.

Při získání 25%, 50% a 75% zkušeností dostáváte jako odměnu jeden bod do Postava.png statů postavy (VIT, INT, SIL nebo POH). Při 100% dostáváte bod do schopností.

Ovšem pokud nechcete dostávat žádne body zkušeností, můžete si aktivovat

Pozadí.png
Prsten tajemství.png

Prsten tajemství a ten vám zabrání v zisku BZK.

BZK pro každou úroveň

Úroveň BZK
1 300
2 800
3 1.500
4 2.500
5 4.300
6 7.200
7 11.000
8 17.000
9 24.000
10 33.000
11 43.000
12 58.000
13 76.000
14 100.000
15 130.000
16 169.000
17 219.000
18 283.000
19 365.000
20 472.000
Úroveň BZK
21 610.000
22 705.000
23 813.000
24 937.000
25 1.077.000
26 1.237.000
27 1.418.000
28 1.624.000
29 1.857.000
30 2.122.000
31 2.421.000
32 2.761.000
33 3.145.000
34 3.580.000
35 4.073.000
36 4.632.000
37 5.194.000
38 5.717.000
39 6.264.000
40 6.837.000
Úroveň BZK
41 7.600.000
42 8.274.000
43 8.990.000
44 9.753.000
45 10.560.000
46 11.410.000
47 12.320.000
48 13.270.000
49 14.280.000
50 15.340.000
51 16.870.000
52 18.960.000
53 19.980.000
54 21.420.000
55 22.930.000
56 24.580.000
57 26.200.000
58 27.960.000
59 29.800.000
60 32.780.000
Úroveň BZK
61 36.060.000
62 39.670.000
63 43.640.000
64 48.000.000
65 52.800.000
66 58.080.000
67 63.890.000
68 70.280.000
69 77.310.000
70 85.040.000
71 93.540.000
72 102.900.000
73 113.200.000
74 124.500.000
75 137.000.000
76 150.700.000
77 165.700.000
78 236.990.000
79 260.650.000
80 286.780.000
Úroveň BZK
81 315.000.000
82 346.970.000
83 381.680.000
84 419.770.000
85 461.760.000
86 508.040.000
87 558.740.000
88 614.640.000
89 676.130.000
90 743.730.000
91 1.041.222.000
92 1.145.344.200
93 1.259.878.620
94 1.385.866.482
95 1.524.453.130
96 1.676.898.443
97 1.844.588.288
98 2.029.047.116
99 2.050.000.000
100 2.150.000.000
Úroveň BZK
101 2.210.000.000
102 2.250.000.000
103 2.280.000.000
104 2.310.000.000
105 2.340.000.000
106 2.370.000.000
107 2.400.000.000
108 2.430.000.000
109 2.460.000.000
110 2.490.000.000
111 2.520.000.000
112 2.550.000.000
113 2.580.000.000
114 2.610.000.000
115 2.640.000.000
116 2.670.000.000
117 2.700.000.000
118 2.730.000.000
119 2.760.000.000
120 0
  • V této době je nejvyšší možná úroveň 120. Zkušenostní body se vám přičítají, ale další úrovně dosáhnout nemůžete.

Relativní BZK

V závislosti na vaší úrovni a úrovni protivníka dostáváte určitá procenta BZK. Pokud jsou vaše úrovně rozdílné, dostáváte několik procent zkušeností navíc. Naopak z protivníků s nižší úrovní dostáváte méně BZK.
Základní počet BZK možný získat z příšer lze najít v jejich seznamu - seznam příšer. Základem se rozumí počet BZK, které dostanete, máte-li stejnou úroveň jako protivník. K tomuto základu přičítáte nebo odečítáte procenta. Bez ohledu na to je však ze zabitého monstra možné získat maximálně 10% vašeho levelu.

Pokud je příšera o 15 a více úrovní výš než vy, dostanete 180% BZK
Pokud je příšera o 14 úrovní výš než vy, dostanete 170% BZK
Pokud je příšera o 13 úrovní výš než vy, dostanete 165% BZK
Pokud je příšera o 12 úrovní výš než vy, dostanete 160% BZK
Pokud je příšera o 11 úrovní výš než vy, dostanete 155% BZK
Pokud je příšera o 10 úrovní výš než vy, dostanete 150% BZK
Pokud je příšera o 9 úrovní výš než vy, dostanete 145% BZK
Pokud je příšera o 8 úrovní výš než vy, dostanete 140% BZK
Pokud je příšera o 7 úrovní výš než vy, dostanete 135% BZK
Pokud je příšera o 6 úrovní výš než vy, dostanete 130% BZK
Pokud je příšera o 5 úrovní výš než vy, dostanete 125% BZK
Pokud je příšera o 4 úrovně výš než vy, dostanete 120% BZK
Pokud je příšera o 3 úrovně výš než vy, dostanete 115% BZK
Pokud je příšera o 2 úrovně výš než vy, dostanete 110% BZK
Pokud je příšera o 1 úroveň výš než vy, dostanete 105% BZK
Pokud má příšera úroveň stejnou jako vy, dostanete 100% BZK
Pokud je příšera o 1 úroveň níž než vy, dostanete 100% BZK
Pokud je příšera o 2 úrovně níž než vy, dostanete 98% BZK
Pokud je příšera o 3 úrovně níž než vy, dostanete 96% BZK
Pokud je příšera o 4 úrovně níž než vy, dostanete 94% BZK
Pokud je příšera o 5 úrovní níž než vy, dostanete 92% BZK
Pokud je příšera o 6 úrovní níž než vy, dostanete 90% BZK
Pokud je příšera o 7 úrovní níž než vy, dostanete 85% BZK
Pokud je příšera o 8 úrovní níž než vy, dostanete 80% BZK
Pokud je příšera o 9 úrovní níž než vy, dostanete 75% BZK
Pokud je příšera o 10 úrovní níž než vy, dostanete 50% BZK
Pokud je příšera o 11 úrovní níž než vy, dostanete 30% BZK
Pokud je příšera o 12 úrovní níž než vy, dostanete 20% BZK
Pokud je příšera o 13 úrovní níž než vy, dostanete 10% BZK
Pokud je příšera o 14 úrovní níž než vy, dostanete 5% BZK
Pokud je příšera o 15 a více úrovní níž než vy, dostanete 1% BZK


Pozor! Tato tabulka je jen teoretická. Nelze se na ni 100% spolehnout!

Faktory ovlivňující zkušenosti

Existují i jiné způsoby jak ovlivnit počet přijatých BZK, než být na nižší úrovni, než váš protivník. Tyto předměty mají výhodu, že mohou být použity najednou a jejich hodnoty se násobí!

Pouze ve skupině:


Příklad výpočtu navýšení BZK:

  • Hráč bez skupinky má prsten z IS + Prsten z truhly.
Zkušenosti: 100% * 1,5 * 1,5 = 225%
  • Hráč bez skupinky má prsten z IS + Prsten z truhly + Halloweenské lízátko.
Zkušenosti: 100% * 1,5 * 1,5 * 1,5 = 337,5%
  • Hráč bez skupinky má prsten z IS + Prsten z truhly + Halloweenské lízátko + Eventový bonus
Zkušenosti: 100% * 1,5 * 1,5 * 1,5 * 1,5= 506,25%

Body zkušenosti ve skupině

Rozložení BZK.png

Ve skupině dostává každý její člen BZK bez ohledu na to, zda zabil příšeru.

Vůdce však může vybrat, jak se budou zkušenosti mezi členy dělit:

Rozložení levelů - BZK se dělí mezi počet členů ve skupině + nejvíce BZK dostává člen s nejvyšší úrovní. Pokud jsou ve skupině členové s úrovní 50 a 25, 50. úroveň dostane ⅔ zkušeností a 25. úroveň dostane ⅓ zkušeností.
(Pozn. I zde platí Relativní BZK (viz výše))

Rovnoměrné rozložení - BZk se rovnoměrně dělí mezi všechny členy -> nikdo nedostane víc nebo míň. Pokud jsou ve skupině členové s úrovní 50 a 25, tak:

  • Pokud zabíjí příšery úroveň 25, 50. úroveň dostane polovinu BZK jako 25.
  • Pokud zabíjí příšery úroveň 50, 25. úroveň dostane polovinu BZK jako 50.

(Pozn. I zde platí Relativní BZK (viz výše))