Status

Status.png

1. Obrázek charakteru: Obrázek třídy a pohlaví, které jste si zvolili.

2. Jméno charakteru: Jméno vaší postavy, pokud na něj najedete, ukáže počet hodnostních bodů.
2½. Jméno cechu: Vlevo vedle jména se zobrazuje jméno cechu, pokud jste jeho členem.
3. Úroveň: Aktuální úroveň vaší postavy (ve hře používáno Level a zkracováno na Lv).
4. BZK: Aktuální počet zkušenostních bodů, které má postava.
5. Potřebné BZK: Počet BZK, který potřebujete na dosažení další úrovně.
6. Bod do statusu: Ukazuje počet bodů, které můžete následně přidělit k VIT, INT, SIL nebo POH. Jeden bod dostanete při 25%, 50% a 75% BZK. Pokud jste špatně přidělovali body, můžete si v Item-Shopu koupit Reset vlastností těla.png Reset vlastností těla, který resetuje všechny body nebo specifické Svitek znovurozdělení (INT).png Svitky znovurozdělení, které resetují jen jeden status. Můžete mít rozdáno maximálně 286 bodů. Poslední body rozdáte na úrovni 90, po dosažená úrovně 91 se již body nepřidávají, takže nelze mít všechny 4 statusy na maximu.
7. VIT: Nasyšuje počet životů a obranu.
8. INT: Navyšuje počet many, útok magií a obranu magií.
9. SIL: Navyšuje hodnotu útoku.
10. POH: Navyšuje hodnotu útoku a hodnotu vyhnutí.
11. ZB: Ukazuje počet životů - životy, které má vaše postava/životy, které maximálně postava může mít.
12. MB: Ukazuje počet many - mana, kterou má vaše postava/mana, kterou maximálně postava může mít.
13. Útok: S touto hodnotou se určije vaše poškození.
14. Obrana: Obrana proti poškození a fyzickému útoku.
15. Rychlost pohybů: Ukazuje vaši rychlost pohybu, protože některé vaše věci más mohou zpomalit (např. brnění) a některé naopak zrychlit (např. boty).
16. Rychlost útoku: Určuje vaši rychlost útoku, se kterou budete "mlátit" zbraní.
17. Rychlost kouzel: Určuje, jak rychle se provede kouzlo.
18. Útok magií: S touto hodnotou se určuje šíla vašich kouzel.
19. Obrana magií: Hodnota ukazující obranu před magickými útoky.
20. Hodnota vyhnutí: Tato hodnota ukazuje, jak dobře se umíte vyhnout útoku soupeře. Čím vyšší je tato hodnota, tím menší poškození vám protivník udělá.