Hodnost

Obecné informace

Hodnost je určitý popis postavy nebo hráče. Ukazuje nám, zda-li je hráč "hodný" či "zlý". Neslouží však pouze k určování charakteru postavy. Ve hře může například sloužit k trénování schopností. V dnešní době má také většina cechů jako jednu z podmínek pro přijetí - mít kladnou hodnost.

Můžete ji ve hře dokonce skrýt. Stačí použít

Pozadí.png
Plášť tajemství.png

Plášť tajemství. Tento předmět pro vás bude nesmírně užitečný jakmile budete mít zápornou hodnost a úroveň postavy 50 a výš. Viz níže.

Hodnost je k nalezení v Postava.png okně postavy. Stačí myší najet na vaše jméno.

Hodnost Body
Rytířský 12000 až 20000
Vznešený 8000 až 11999
Dobrý 4000 až 7999
Přátelský 1000 až 3999
Neutrální 0 až 999
Agresivní -1 až -3999
Úskočný -4000 až -7999
Zlomyslný -8000 až -11999
Krutý -12000 až -20000

Zisk hodnosti

Hodnostní body jde získávat hned několika způsoby. Jeden z nejsnadnějších způsobů je zabíjení příšer, ale na druhou stranu sám o sobě není tak rychlý*. Další způsob jak získat tyto body je zcela automatický. Tz. stačí stát mimo "safe-zónu" a body se samy načítají. Poslední způsob je jezení

Pozadí.png
Fazole Zen.png

fazolí Zen a

Pozadí.png
Plod života.png

Plodů života. Fazole Zen vám ihned přidá 500 bodů hodnosti a Plod života 2000 bodů hodnosti. Fazole však účinkuje jen v případě, máte-li zápornou hodnost.

Poznámka: Pokud máte pozitivní hodnost, získáváte každé dvě minuty 1 bod hodnosti. Při negativní hodnosti získáváte každé dvě minuty 18 bodů.

Počet hodnostních bodů můžete zněkolikanásobit používáním určitých předmětů:

Neutrální hodnost - každé 3 minuty dostáváte 2 body hodnosti. Bez symbolu jen 1 bod.
Záporná hodnost - každé 3 minunty dostáváte 36 bodů hodnosti. Bez symbolu jen 18 bodů.
 • Pozadí.png
  Rukavice moudrého císaře.png
  Rukavice moudrého císaře
  , funguje pouze v případě, máte-li neutrální nebo zápornou hodnost. Zároveň ale oproti
  Pozadí.png
  Symbol moudrého císaře.png
  symbolu zvyšuje zisk bodů hodnosti pouze v případě, zabíjíte-li příšery.
Neutrální hodnost - Dostáváte dvakrát víc hodnosti za zabité příšery.
Záporná hodnost - Dostáváte dvakrát víc hodnosti za zabité příšery.

Úbytek hodnosti

O hodnost můžete také přijít hned několika způsoby. První způsob je zabíjení ostatních hráčů vaší rodné říše. Zabít někoho můžete změnou modu PvP, který se nalézá v nastavení. Zabitím jiného hráče ztrácíte 2000 bodů. Druhý způsob je zvyšování úrovně vašich schopností, které jsou na G. Poslední a nejhorší způsob jak přijít o hodnost je, když váš skupinový partner zabije hráče rodné říše. 2000 bodů, které se normálně uberou jen jednomu hráči budou rozděleny mezi všechny hráče ve skupině.


Kladná hodnost

Kladná hodnost sebou přináší jisté výhody pro hráce. O jedné z nich se můžete dočíst v článku Všeobecné informace o dovednostech. Výhoda je ta, že při čtení

Pozadí.png
Kámen duše.png

kamenů duše spotřebujete na jedno přečtení pouze 500 bodů hodnosti (body se zvyšují v závislosti na úrovni schopnosti). Další výhoda je zvýšení pravděpodobnosti dropu. Viz následující tabulka.

Hodnost Zvýšení dropu
Neutrální -
Přátelský 1%
Dobrý 2%
Vznešený 3%
Rytířský 5%

Záporná hodnost

Pokud kladná hodnost přináší výhody pro hráče, záporná přináší jisté nevýhody. Jedna z nevýhod je, že čtení

Pozadí.png
Kámen duše.png

kamenů duše stojí 2x více bodů schopnosti. Hlavní nevýhoda se projevuje až od úrovně 50 a výš. Do té doby vás ostatní hráči smějí pouze zabít bez toho, aniž by přišli o hodnost. Nevýhoda je zde ve smyslu ztráty předmětů, vybavení a to v různých počtech. Šanci ztráty předmětu můžete minimalizovat použitím

Pozadí.png
Prsten Lucye.png

prstene Lucye. Šance ztráty však ani díky tomuto předmětu nebude nulová! Předmět z vás může vypadnout (level 50+) i v případě, že vás zabije příšera.

Hodnost Pravděpodobnost ztráty Počet ztracených předmětů Pravděpodobnost ztráty vybavení Počet ztraceného vybavení
Agresivní 20% 1 až 5 položek 5% 1 položka
Úskočný 30% 1 až 10 položek 10% 2 položky
Zlomyslný 40% 1 až 20 položek 30% 3 položky
Krutý 80% 1 až 40 položek 40% 4 položky