Skupina

Skupina

Skupinu můžete buďto založit,nebo do ní být někým přizván. Skupiny slouží především k možnosti získávání zkušeností pro ostatní,pokud jste s někým ve skupině a zabijete nějaké monstrum,nepřičtou se zkušenosti jen vám,ale rozdělí se a část jich dostane i váš partner ve skupině (váš partner se však musí nacházet na stejné mapě jako vy). Ve skupině také obdržíte bonus k vámi získanými zkušenostmi. Skupina ale může sloužit i k možnosti vidět životní body členů skupiny - pokud jsou na stejně mapě jako vy. Každý člen z vaší skupiny se vám zobrazuje na minimapě světle modrou barvou. Taky máte k dispozici skupinový chat (pokud napíšete # před začátek vámi psaného textu do řádky chatu,případně přepnutím režimu chatu z "Normální" na "Skupina").


Pozor! Jestliže se vzdálíte od vůdce skupiny příliš,zkušenosti ze spoluhráčem zabitého monstra se vám nepřičtou,stejně tak přijdete o bonus ke zkušenostem.

Založení skupiny

Skupina dvou hráčů založíte zvolením určitého hráče,a kliknutím na tlačítko "Pozvat do skupiny". Pokud hráč přijme,vytvoří se vám v horní levé části obrazovky skupina dvou hráčů. Pokud chcete přizvat další hráče,proces opakujte. Maximální možný počet hráčů ve skupině je 8 (včetně vůdce).

Členové skupiny

Každý člen skupiny má vedle svého jména uvedené jeho postavení ve skupině:

Vůdce Skupiny.png Takto je označen zakládající hráč skupiny (vůdce).

Člen Skupiny.png Takto je označen člen skupiny.

Dále může mít hráč vedle svého jména uvedený jeho status:

Urči bojovníka.png Hráč byl vůdcem skupiny určen na Bojovníka a zvýšila se mu tak hodnota útoku.

Urči zuřivce.png Hráč byl vůdcem skupiny určen na Zuřivce a má nyní zvětšenou rychlost útoku.

Urči bojovníka z blízka.png Hráč byl vůdcem skupiny určen na Bojovníka z blízka a tím se mu zvýšil maximální možná počet životních bodů.

Urči blokátora.png Hráč byl určen vůdcem skupiny na Blokátora,a získal tak bonus k rychlosti kouzel a šanci zpomalit nepřítele.

Urči mistra magie.png Hráč byl vůdcem skupiny určen na Mistra magie zvýšil se mu maximální možný počet magických bodů.

Urči obránce.png Hráč byl vůdcem skupiny určen na Obránce a díky tomu se mu navýšila jeho obrana.


Více o bonusech statusů ve skupině se můžete dočíst zde.

Opuštění skupiny

Opustit skupinu lze dvěma způsoby:

Opustit skupinu.png Takto můžete opustit skupinu bez jakýkoliv vedlejších následků.

Rozpustit skupinu.png Pokud vůdce skupiny skupinu rozpustí,všichni členové skupiny budou vyloučeni (včetně vůdce).

Rozložení zkušeností

Vůdce skupiny může nastavit,jakým poměrem se budou zkušenosti ze zabitých monster rozdělovat mezi členy skupiny.

Rovnoměrné rozložení.png Zkušenosti se dělí mezi členy skupiny rovným dílem - každý tedy dostane stejný podíl zkušeností.

Rozložení levelů.png Hráč s vyšším levelem získá více zkušeností,než hráč s nižším levelem.

Bonus zkušeností

Pokud jste ve skupině,získáváte bonus k získaným zkušenostem. Bonus roste s každým členem skupiny.

Počet členů ve skupině Bonus ke zkušenostem
2 + 12%
3 + 18%
4 + 26%
5 + 40%
6 + 53%
7 + 70%
8 + 100%

Bonus zkušeností lze také ovlivnit předmětem Kniha náčelníka Kniha náčelníka.png,jestliže jej má vůdce skupiny nasazenou. V takovém případě dostane každý ve skupině o 30% víc.