Kniha náčelníka

Kniha náčelníka
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks – 29 DM

Původ:

Další:

  • Doba užívání tohoto předmětu (z Item-Shopu) jsou 3 herní hodin.
  • Doba užívání tohoto předmětu (z truhel atd.) je 30 minut, 1, 2 nebo 3 hodiny herního času.
  • Bonus této knihy se sčítá s bonusem stanovující počet členů skupiny.
  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Kniha náčelníka-IS.png 
Pozadí.png
Kniha náčelníka.png
Popis:
Po tu dobu, co je náčelník vybaven touto knihou, sbírají všichni členové skupiny o 30% víc bodů zkušenosti.
Příběh předmětu:

Když zemi zaplavila povstání a války, byly struktury původní společnosti zpřetrhány a osvědčený pořádek svržen. Mnoho občanů ztratilo víru ve všechno, na co doposud pevně věřili.
Neklid otřásl dokonce i vojskem. Zkušení bojovníci zoufali, mladí rebelovali. Aby se posílilo vědomí soudržnosti a zdůraznily výhody poslušnosti, byla vytvořena Kniha náčelníka.

Funkce:
Viz popis.