Chrám Ochao

VlajkaNeutral.png Chrám Ochao
ChramOchaoLogo.jpg
Informace o oblasti
Interaktivní mapa
 • Minimální úroveň pro vstup činí 95.
 • Chrám Ochao je jednou z obávaných oblastí strážců chránicí křehký ekosystém Zakletého lesa.
 • Prokličkovat mezi nimi není lehký úkol, neboť jsou agresivní.
 • Ba co víc, na čtyřech stanovištích přebývájí Lord Ochao a Silný lord Ochao, kteří každých 15 minut mermomocí usilují o zneprůchodnění cesty.
 • Pokud je poutník z lekavého kraje, jeho osud je zpečetěn. Teleportér do ochranné zóny města se totiž nachází v centru chrámu, kde Ochránce Ochao a Silný strážce Ochao každých 30 minut ověřují, zda se někdo nesnaží uprchnout.
 • Na mapě se vyskytuje i Strážce En-Tai. Po jeho skolení se zpřístupní portál do Zakletého lesa. Průchod po uplynutí 1 minuty mizí a je nutné vyhledat nového Strážce En-Tai.
 • Na mapě se nachází příšery s Element větru.png Elementem větru a Element ledu.png Elementem ledu.
Mapa - Chrám Ochao.png
Přilehlé oblasti
Dostupné oblasti u starce
Dostupné oblasti u teleportéra
V této lokaci se nenalézá stařec.
Seznam zde vyskytujících se rud
Seznam zde vyskytujících se Metinů
V této oblasti se nevyskytují rudy.
V této oblasti se nevyskytují Metiny.
Seznam zde vyskytujících se NPC
Užitečné mapy
 • Výskyt příšer:
  Výskyt příšer nezmapován.
 • Výskyt Metinů:
  (Jedná se o zmapování mapy, nikoli výskyt metinů.) Mapa - Chrám Ochao Bludiště.jpg