Silný lord Ochao

 Silný lord Ochao (120. úroveň, stupeň Boss)
Kapitán Shruk.png
Výskyt:
Informace:
Lovecké úkoly:
  • Příšera není zapotřebí pro žádný lovecký úkol.
Drop:
Skupina:
  • Tvoří skupinu s ...
Další:
  • Zjevuje se každých 15 minut.
  • Vyskytuje se na 4 místech na mapě.
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).