Cech

< Metin2Wiki < Cech

Obecné

Cech je sdružení hráčů, kteří mají podobné zájmy a chtějí vytvořit dobrou komunitu. Ti by si měli v plnění úkolů, případně děláním nových úrovní.

Cech můžete vytvořit na úrovni 40+. Stačí dojít za strážcem návse a zaplatit mu 200.000 Yangů. Je-li jméno/název cechu k dispozici (název může mít max. 12 znaků) a předchozí podmínky jsou splněny, tak se Váš cech vytvoří.

Jestliže vůdce rozpouští svůj cech, může si vytvořit nový po 72 hodinách. To platí i po opuštění cechu. Stačí zajít za strážcem návse a říct mu o zrušení cechu. Ovšem pokud vůdce zruší cech, tak obyčejný člen může okamžitě vstoupit do nového, aniž by čekal 72hodin.

Vůdce cechu je nahrazen, pokud se 3 měsíce nepřihlásí do hry. Nahrazen bude členem cechu, který byl online jako poslední. Bývalému vůdci bude přidělana 2. hodnost v pořadí cechu. Tyto změny budou kontrolovány a nastavovány během pravidelních týdenních údržeb.

Cech má k dispozici několik oken, kde jsou zobrazeny všechny údaje o cechu. Okno můžete otevřít zkratkou Alt+G nebo kliknout na okno cechu, které se nachází pod seznamem přátel.

Jsou zde uvedeny i dodatečné odměny za úroveń cechu:

 1. Úroveň 5 - zvyšuje darování BZK o 5 %
 2. Úroveň 10 - zvyšuje maximální počet členů. Maximum je 72 členů.
 3. Úroveň 15 - redukce nákladů: Síla dračího boha
 4. Úroveň 20 - pokladnice: daňová svoboda - při výběru yangů zmizí srážková daň 15%.


Okno - informace o cechu.png


 • Jako vůdce cechu můžete nahrát logo cechu (více zde). Dále je vám umožněno vyhlašovat války, takže nepřátelský cech bude zobrazen v tabulce. Udělovat práva, hodnosti a koupit pozemek.
Okno - zprávy cechu.png
 • Zde smíte psát vzkazy členům, které může vymazat pouze vůdce.
Okno - člen.png

Úroveň cechu

Zobrazuje se v okně cechovní informace. Tam najdete aktuální cechovní úroveň, počet BZK a potřebné BZK do další úrovně. Stejně tak, jako vy musíte zvyšovat vaši úroveň pomocí BZK. Ty však do cechu vkládáte vy nebo ostatní členové cechu. Stačí kliknout na políčko se svíticí šipkou Darovat BZK. Tam napíšete počet BZK, které chcete darovat (nelze vložit více BZK, než má vaše vlastní postava). S každou novou úrovní se navyšuje max. počet členů cechu, max. Energie dračího ducha a dostáváte jeden bod do cechovních schopností. Maximální úroveň cechu je 40. Neexistuje žádný limit darování BZK do cechu. Po dosažení maximální cechovní úrovně již nelze darovat další zkušenosti.

Od 20. úrovně cechu se otevírá nová funkce Medaile statečnosti a s ní elementární vylepšování.

Úroveň BZK na zvýšení úrovně Počet členů Energie
1 600.000 32 400
2 1.800.000 34 500
3 3.600.000 36 600
4 6.400.000 38 700
5 9.400.000 40 800
6 13.000.000 42 900
7 17.200.000 44 1000
8 22.000.000 46 1100
9 27.400.000 48 1200
10 33.400.000 50 1300
Úroveň BZK na zvýšení úrovně Počet členů Energie
11 40.000.000 52 1400
12 60.000.000 54 1500
13 84.000.000 56 1600
14 112.000.000 58 1700
15 144.000.000 62 1800
16 180.000.000 64 1900
17 260.000.000 66 2000
18 320.000.000 68 2100
19 400.000.000 70 2200
20 500.000.000 72 2300
Úroveň BZK na zvýšení úrovně Počet členů Energie
21 4.500.000 74 2400
22 76 2500
23 78 2600
24 80 2700
25 82 2800
26 84 2900
27 86 3000
28 88 3100
29 90 3200
30 92 3300

Logo cechu

Od třetí cechovní úrovně můžete nahrát logo cechu. Také je zapotřebí ve složce s hrou vytvořit složku "upload" kam přemístíte obrázek o rozměrech maximálně 16x12 a musí mít koncovku .png nebo .bmp. Více informací zde.

Práva a hodnosti

V kolonce žebříček příslušníků, které se nachází v okně cechu můžete najít 15 (1. hodnost je Vůdce a ta nejde změnit) libovolně pojmenovatelných hodností (psát bez diakritiky) - po založení Vám automaticky naskočí 15 hodností jménem Clen. Ke každé hodnosti můžete také přidělit následující práva:

 • Pozvat - můžete zvát hráče do cechu
 • Propustit - můžete propouštět hráče z cechu
 • Napsat - můžete jen psát do chatu cechu
 • Schopnosti - můžete aktivovat schopnosti v případě války

Podrobnější vysvětlení práv:

 • Pozvat: Hráč s tímto právem může příjmat nové členy do cechu. Chcete-li pozvat, stačí kliknout na hráče, aby se objevilo jeho menu a pak kliknout na pozvánka do cechu. Hráči, který byl pozván se objeví okno, kde bude mít možnost Ano (tím pádem vstoupí do cechu) nebo možnost Ne (nevstoupí do cechu).
 • Propustit: Hráč s tímto právem má možnost propustit jakéhokoli stávajícího člena cechu, kromě vůdce. Stačí otevřít okno přátel, najít určitého člena a kliknou na koš. Hráč tím pádem bude odstraněn a do cechu může být znova nabrán až za 24 hodin.
 • Napsat: Hráč s tímto právem může psát texty, které budou řazeny přednostně tzn. text bude zařazen na začátek chatu a všechno ostatní bude řazeno pod něj. Stačí před text napsat !.
 • Schopnosti: Hráč s tímto právem může použít schopnost v cechovní válce. Schopnost lze použít, ale jen tehdy, má-li cech dostatek Energie dračího ducha a aspoň jeden bod ve schopnosti. Použitá schopnost se přidělí jen hráčům, kteří se zůčastnili boje.


Vůdce má vždy všechna práva, která nemohou být odstraněna. Ostatním hodnostem se práva přiřazují zaškrtnutím. Každý nový člen má automaticky přiřazenu nejnižší hodnost tj. hodnost na 15. řádku. Pouze vůdce a zakladatel cechu má právo mazat práva a hodnosti.

Cechovní války

Jako vůdce cechu (zakladatel) můžete vyhlásit nebo přijmout válku. To lze jen v případě, má-li cech víc jak 8 členů. Za každou vyhranou válku dostanete určité body a za prohranou válku o body přicházíte. Kolik bodů má váš cech naleznete u strážce návse. Existují tři typy cechovních válek:

Pole

Pokud tuto výzvu cech přijme hráč nedostane oznámení o tom jestli se chce účastnit bitvy, ale je hned ve bitvě - nebude nikam teleportován. To znamená např. Jsem na Hoře Sohan a uvidím tam někoho z cechu, se kterým probíhá bitva, můžu ho zabít. Tato bitva je zase na body. Každý cech se snaží dosáhnout 1000bodů. Ten, který je získá první vyhrává. Body se získávají následovně - Jsem teda na Hoře Sohan a zabíjím např. 48lvl. Když ho zabiju můj cech získá 48bodů. (Když zabiju 99lvl cech získá 99 bodů).

Aréna

Jakmile je tato válka přijata, každý člen obdrží dotaz, zda chce vstoupit do této války. Jestli ano, bude hráč automaticky teleportován do speciální zóny. Vítězí ten cech, který jako první zabil 100 členů druhého cechu.

Vlajka

Pro tuto bitvu je nezbytné mít minimálně 8 hráčů. Každý hráč opět obdrží pozvánku a pokud ji přijme, bude teleportován do arény. Každý cech se pokouší vzít vlajku druhého cechu a donést ji na určené místo. Ten cech kterému se to povede získává bod. POZOR Ten, který vlajku nese je pomalejší než ostatní hráči.

Důležité: Během války nedostáváte žádné BZK a ani jiný drop.

Schopnosti cechu

Aktivní

Schopnosti zvyšují všechno možné, sílu, rychlost kouzel, až po obranu. Existují různé schopnosti, které můžou mít max 7. úroveň. Jelikož maximální úroveň cechu je 20, jen dvě schopnosti se dostanou na P (tj. 7. úroveň). Použít se dají jen ve válce a aby mohly být použity musí mít cech Dračí moc (u postavy MB, neobnovuje se automaticky jako u postavy). Musí být dobyta za peníze 100 Yangů = 1 Energie.

Obrázek Název Funkce
Krev boha draků.png Krev boha draků Dočasně zvýší ZB všech členů cechu
Požehnání bohem draků.png Požehnání bohem draků Dočasně zvýší MB všech členů cechu.
Svatá výzbroj.png Svatá výzbroj Dočasně zlepší obranu všech členů cechu
Zrychlení.png Zrychlení Zvýší dočasně rychlost útoků a pohybů všech členů cechu
Hněv boha draků.png Hněv boha draků Zvýší dočasně důležitou šanci všech členů cechu
Pomoc ke kouzlu.png Pomoc ke kouzlu Sníží dočasně čas obnovení pro všech členů cechu

Pasivní

Zatím neimplantovány do hry.

Pozemek

Vzhledem k nedávným problémům s mizením některých pozemků, Vás chceme upozornit, že cechovní pozemky vyprší po 90 dnech bez přihlášení libovolného člena cechu. Pokud se cech rozpustí, pozemek bude tento cech vlastnit i nadále po dobu 90 dnů, poté zmizí.
Ke dni 14.5.2012

Podmínky

 • Cechovní level: 10
 • 40-70 miliónů Yangů

Zde stavět v okolí prvního města nebo v cechovních oblastech. Místa, kde se dá stavět jsou označena vlaječkami - když na některou najedete myší zobrazí se Vám: planá země (pozemek ještě nikdo nevlastní), jmen cechu (jméno cechu, který pozemek vlastní).

Téměř každý cech se snaží mít v každé oblasti svůj vlastní pozemek. To však není levná záležitost a také jsou jen omezená místa, na kterých se dá pozemek koupit. Máte-li peníze i level cechu, jděte za správcem pozemků. Ten Vám pozemek odprodá.

Stavba domů cechu

Pokud už pozemek vlastníme můžete si na něm stavět různé budovy či dekorace. Stačí si stoupnout na Váš pozemek kliknout na Stavba domů cechu (nachází se na stejném místě jako oznámení, že máte nový bod do schopnosti). Po té se Vám zobrazí menu, kde budete mít vypsány všechny budovy, které jdou stavět. Jako první musíte postavit hlavní budovu. Co budete stavět potom už je jen Vaše věc.

Budovy a dekorace

Hlavní budova

Musí být postavena jako první.

Hlavní budova
Materiál Množství
Yangů 20 Miliónů
Základový kámen 20x
Kmen 30x
Překližka 25x

Kovář / Alchymista

Klenotník, platnéř, zbrojíř

Postavíte je tak, že dáte stavět oltář a potom si jednoho z nich vyberete. Všechny tyto tři postavy vypadají stejně jako kovář ve městě. Jsou však o 10% lepší, ale zároveň 5x dražší. Klenotník vylepšuje šperky (náhrdelníky, náušnice, náramky) a boty; Platnéř vylepšuje brnění, štíty a helmy; Zbrojíř vylepšuje zbraně. Na cechovním pozemku se však muže nacházet jen jeden z nich. Kdykoliv se hráč pokusí vylepšit předmět u cechovního kováře, tak cech u kterého proběhl pokus o vylepšení obdrží 10% z utracených yangů do cechovní pokladny.

Kovář
Materiál Množství
Yangů 20 Miliónů
Základový kámen 20x
Kmen 30x
Překližka 20x

Alchymista

Alchymista taví natěžený materiál do podoby, která se dá umístit na šperk. Při stavbě se dá vybrat, co alchymista bude tavit. To se dá potom změnit za 3 milióny Yangů.

Alchymista
Materiál Množství
Yangů 20 Miliónů
Základový kámen 15x
Kmen 20x
Překližka 25x

Dekorace

Oltář síly

Zvyšuje maximální počet členů cechu.

Oltář síly
Materiál Množství
Yangů 25 Miliónů
Základový kámen 25x
Kmen 25x
Překližka 25x

Cechovní skladiště

Pro ukládání předmětů do cechu.

Cechovní skladiště
Materiál Množství
Yangů 25 Miliónů
Základový kámen 25x
Kmen 25x
Překližka 25x

Vlajka

Symbol / logo cechu.

Vlajka
Materiál Množství
Yangů 3 Milióny
Kmen 5x
Překližka 5x

Kameny

Dávají pocit pohodlí.

Kameny
Materiál Množství
Yangů 300.000
Základový kámen 5-9x

Stromy

Dávají pocit pohodlí.

Stromy
Materiál Množství
Yangů 2 Milióny
Kmen 5-9x


< Metin2Wiki < Cech