Medaile statečnosti

Medaile statečnosti

Po dosažení 20. úrovně cechu je možné dál zvyšovat úroveň cechu pouze darováním bodů zkušeností a to max. 3x denně.

Dar BZK.png

Dary

 • Jednou denně můžete zaregistrovat svou účast v okně cechu a jako odměnu získáte Medaile statečnosti. Čím více dnů v řadě se přihlásíte, tím více medailí získáte. Medaile lze směnit za materiály pro Elementární vylepšování u Strážce medailí.

Strážce medailí

 • Strážce medailí najdete v prvních cechovních oblastí každé říše - Varyong, Imha, Jungrang.
 • Po otevření obchodu máte možnost zakoupit svitky pro jednotlivé elementy (Oheň, Led, Zem, Vítr, Temnota, Blesk). Každý svitek stojí 300 Medailí statečnosti a pro nákup musí být cechovní úroveň na 21. úrovni! Vylepšit tímto svitkem lze pouze zbraně +7 a vyšší. Za vylepšení zaplatíte 3.000.000
  Pozadí.png
  Yang.png
  Yangů.
 • Pro každou zbraň si můžete vybrat pouze jeden element a každé vylepšení může mít 3 úrovně.
Obchod medaile.png

Nákup

 • 300 Medailí statečnosti -
  Pozadí.png
  Svitek ohně.png
  Svitek ohně, přidá elementární vylepšení ke zbrani +7 a vyšší za 3 000 000 Yangů. Při úspěchu zbraň získá Sílu ohně.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • 300 Medailí statečnosti -
  Pozadí.png
  Svitek ledu.png
  Svitek ledu, přidá elementární vylepšení ke zbrani +7 a vyšší za 3 000 000 Yangů. Při úspěchu zbraň získá Sílu ledu.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • 300 Medailí statečnosti -
  Pozadí.png
  Svitek Země.png
  Svitek Země, přidá elementární vylepšení ke zbrani +7 a vyšší za 3 000 000 Yangů. Při úspěchu zbraň získá Sílu země.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • 300 Medailí statečnosti -
  Pozadí.png
  Svitek větru.png
  Svitek větru,přidá elementární vylepšení ke zbrani +7 a vyšší za 3 000 000 Yangů. Při úspěchu zbraň získá Sílu větru.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • 300 Medailí statečnosti -
  Pozadí.png
  Svitek temnoty.png
  Svitek temnoty,přidá elementární vylepšení ke zbrani +7 a vyšší za 3 000 000 Yangů. Při úspěchu zbraň získá Sílu temnoty.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • 300 Medailí statečnosti -
  Pozadí.png
  Svitek blesku.png
  Svitek blesku, přidá elementární vylepšení ke zbrani +7 a vyšší za 3 000 000 Yangů. Při úspěchu zbraň získá Sílu blesku.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • 400 Medailí statečnosti - 1x
  Pozadí.png
  Svitek Hex.png
  Svitek Hex, který zredukuje elementární vylepšení zbraně +7 a vyšší o 1 úroveň za 10 000 000 Yangů. Element s 1. úrovní bude kompletně odebrán.

Cechovní úroveň musí být min. 24 pro nákup svitku.

 • 1.000 Medailí statečnosti - 1x
  Pozadí.png
  Svitek Flux.png
  Svitek Flux, změní elementární vylepšení zbraně +7 a vyšší. Můžeš si vybrat nový element. Úroveň elementárního vylepšení zůstane nezměněna.

Cechovní úroveň musí být min. 24 pro nákup svitku.

Cechovní úroveň musí být min. 21 pro nákup svitku.

 • Denně můžete utratit max. 1.000 Medailí statečnosti.