Kovář

Kovář
Kovář.png


Pozice:
VlajkaChunjo.png

Joan:
Bokjung:
Songpa:

594, 692
396, 344
257, 269

VlajkaJinno.png

Pyungmoo:
Bakra:
Daeyami:

393, 692
491, 399
257, 269
VlajkaShinsoo.png

Yongan:
Yayang:
Miryang:

672, 556
423, 618
257, 269

VlajkaNeutral.png

Věž démonů:
Záliv dračího ohně:

5. patro
504, 1211

Funkce: Úkoly:
Kovář je jednou z hlavních NPC ve hře. U něj můžete vylepšovat svou výzbroj (zbraně, brnění, šperky, atd.) a tak být silnější.

Nicméně, kovář má určitou šanci, že zničí předmět v plné výši ceny. Tato pravděpodobnost prudce stoupá s cílovou úrovní. Abyste předmět vylepšili na nejvyšší úroveň (+9), musíte mít obrovské štěstí.

Věta:

"Zušlechtění se nezdařilo. Předmět byl zničen."
je nejvíce obávaná fráze u všech hráčů Metin2. Je vyslovována, když kovář váš předmět zničí během vylepšování.

Až po +4 stačí k vylepšení jen Yangy. Velde Yangů se mouhou objevit předměty jako je Medvědí žluč, Kus drahokamu atd., ale to většinou až od +5. Napřed byste se měli ujistit co po vás kovář chce, jelikož některé předměty jsou velmi vzácné a taky drahé.

Existuje mnoho "takzvaných" tipů na kováře, ale ani jeden není pravdivý např.: Jestli vám kovář vylepší předmět závisí na štestí, které vám předpoví Stařenka.

Máte-li cenný předmět, který nesmí být zničen, měli byste použít jeden z následujících předmětů:

Kromě pergamene války tyto pergameny zabraňují zničení předmětu, ale mohou vést k jeho zhoršení.

Po kliknutí na kováře se vám otevře menu, kde najdete možnosti vyrobit tyto pergameny. Budete potřebovat Požehnaný pergamen a Magickou měděnou rudu, Magickou železnou rudu nebo Kámen kováře. Tyto předměty můžete zakoupit v Item-Shopu.

U zlepšování hra pracuje s určitou pravděpodobností na zlepšení předmětu. Přesné hodnoty však nejsou známy. To by musel někdo udělat vylepšování se stovkami objektů. Je však známo že hodnota závisí na cílové úrovni. Na +7 máte vyšší pravděpodobnost, že vylepšování selže než na +5. Ale může se také stát, že vylepšování selže už na +1.

Existuje zde také Cechovní kovář. U něj máte šanci na zlepšení o 10% větší. Za to jsou ale ceny 5x vyšší než normálně. Takže vylepšování zde se vyplatí jen u předmětů s bonusy nebo když máte použít vzácný předmět (Kus drahokamu, Hadí ocas+, atd.).

Další:
  • Někteří hráči si stěžují na kováře. Nicméně jeho "malá" úspěšnost na vylepšování je nezbytným prvkem proti Mudflation. Nakonec, hra by byla méně zajímavá, kdyby všichni hráči měli svou výzbroj na +9.
  • Na určité úrovni vám můžou kolem zbraní nebo brnění létat paprsky (lesk):
1. verze - na +9 se leskne fialově
2. verze - na +8 se leskne fialově a na +9 modrozeleně
3. verze - na +7 se leskne fialově, na +8 modrozeleně a na +9 červeně

Čím vyšší úroveň výzbroje tím větší má lesk.

  • Cechovní kovář se rozděluje na Zbrojíře, Platnéře a Klenotníka (kletnotník dělá Boty).
  • Ve hře se vyskytuje ještě jeden kovář. Nachází se ve věži démonů - Kovář věže démonů. Dělí se stejně jako cechovní kovář. U něj však nebudete potřebovat žádné předměty k vylepšení jen Yangy. Ale má stejnou úspěšnost vylepšování předmětů jako kovář ve městě.