Kategorie:Příšery/Ďábel

Ďáblové tvoří jeden druh příšer.

Vybavení s bonsem "Silný proti ďáblu" zvětšuje vaše poškození vůči tomuto druhu o určité procento. Maximální bonus je ve výši +20% a může se objevit na botech, náušnicích, náramcích, přilbách a zbraních.


Ďáblové se nacházejí jen v jeskyni vyhnanství a v jeskyni vyhnanství 2, v jeskyni vyhnanství 2 jsou dokonce jen ďáblové. Obě oblasti jsou pro hráče přístupné od 75. úrovně.

Úroveň Stupeň BZK Jméno Jeskyně 1 Jeskyně 2 Dračí sluj
87 1 7050 Bojovník Setaou
89 1 ? Lovec Setaou
89 2 ? Duchovní Setaou
90 2 ? Velitel Setaou
88 4 ? Kapitán Huashin
90 Boss ? Generál Huashin
91 2 18695 Voják Setaou
93 3 ? Lučištník Setaou
95 3 25442 Úředník Setaou
97 4 ? Komandant Setaou
93 4 ? Kapitán Yonghan
95 Boss ? Generál Yonghan