Tržiště

VlajkaNeutral.png Tržiště
TrzisteLogo.jpg
Informace o oblasti
Interaktivní mapa
Kvůli nepřiznivým vlivům potulujících se příšer a kamenů Metin musely všechny 3 říše přistoupit na možnost otevření jednotného tržiště a umožnit tak prodej cenných surovin všem. Od tohoto okamžiku jsou všechny daně z prodeje zvýšeny. Pro obchodníky s
Pozadí.png
Měšec.png
měšcem je daň zvýšena na 7%. Pro obchodníky s
Pozadí.png
Osobní prémiový obchod.png
osobním prémiovým obchodem je stanovena daň na 3%.
Do této lokace se lze dostat pomocí Správkyně obchodů nebo
Pozadí.png
Teleportační prsten.png
teleportačního prstenu. Vstup přes Správkyni obchodů je podmíněn částkou 5.000
Pozadí.png
Yang.png
yangů.


Pozadí.png
Měšec.png
Osobní stánky a
Pozadí.png
Osobní prémiový obchod.png
osobní prémiové stánky lze zakládat pouze na tržišti. 1. města společně se všemi dalšími mapami neumožňují postavit stánek.
Tržiště.png
Přilehlé oblasti
Dostupné oblasti u starce
Dostupné oblasti u teleportéra
V této lokaci se nenalézá stařec.
V této lokaci se nenalézá teleportér.
Seznam zde vyskytujících se rud
Seznam zde vyskytujících se Metinů
V této oblasti se nevyskytují rudy.
V této oblasti se nevyskytují Metiny.
Seznam zde vyskytujících se NPC
Seznam zde vyskytujících se příšer
V této oblasti se nevyskytují příšery.
Užitečné mapy
  • Výskyt příšer:
    Výskyt příšer nezmapován.
  • Výskyt Metinů:
    Výskyt Metinů nezmapován.