Pás zapomnění

Pás zapomnění
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Odebírat body ze schopností lze jen do té doby, než je schopnost na mistrovské úrovni.
  • Více informací zde.

Popis:
Legendární kniha, která vymaže vzpomínku na naučenou schopnost. Umžňuje ti nově přidělit 1 bod schopnosti.
Funkce:
Snižuje úroveň schopnosti.
<a class="topButton">▲ Zpět na začátek ▲</a>


Pás zapomnění Pás zapomnění

Pás zapomnění