Ledový golem

 Ledový golem (66. úroveň, 4. stupeň)
Ledový golem.png
Výskyt:
Informace:
  • Efektivní bonus1: Neznámý bonus, anebo je příšera bez rasy.
  • Odolnost proti: Neznámá odolnost, anebo je příšera bez odolnosti.
  • Základ zkušeností: 4.664
  • Efektivní element:Element ledu.png
Lovecké úkoly:
Drop:
Skupina:
  • Tvoří skupinu s ...
Další:
  • Je potřeba při plnění úkolu na koně (19. úroveň).
Knihy misí:
Kniha misí (těžká).png Led jednoho dne roztaje
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).