Kouzlo karmy 1

Kouzlo karmy 1
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

1ks - 20.000 Yangů.

Původ:

Další:

  • Funguje jen tehdy, máte-li záporné štěstí.
  • Předmět má omezenou dobu používání - 8 hodin.
  • Neutralizace smůly působí pouze na drop Yangů. Na kováře, čtení knih atd. vliv némá!

Pozadí.png
Kouzlo karmy 1.png
Popis:
Toto kouzlo používají buddhisté k oschraně proti smůle.
Funkce:
Neutralizuje smůlu na drop Yangů.