Argés

 Argés (104. úroveň, stupeň Boss)
Argés.png
Výskyt:
Informace:
Lovecké úkoly:
  • Příšera není zapotřebí pro žádný lovecký úkol.
Drop:
Skupina:
Další:
  • Agresivní.
  • Způsobuje krádež MB.
  • Drop zbraní od lvlu 65 +5 a +6, drop brnění od lvlu 66 +5 a +6.
  • Pokud má jen 20% života, tak mu začnete ubírat polovinu normálního útoku a jeho útok se mu výrazně zvedne.
  • Dokud je naživu, tak může oživit všechny nepřátele, kteří s ním tvoří skupinu. Z oživlých nepřátel už ale nezískáte zkušenosti ani nedropnete žádný předmět.
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).