Tableta z krve

Tableta z krve
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Po použití se vám před body vlastností objeví "mínus". Když na něj kliknete odeberete bod od danéhé vlastnosti. Body lze odebírat do té doby, než se dostanete na začáteční hranici bodů. Potom už musíte použít
    Pozadí.png
    Reset vlastností těla.png
    Reset vlastností těla, abyste se dostali na nejnižší bod (nejníže se dostanete k 1). Po odebrání bodu se objeví "plus" a tím zase můžete bod přidat.

Pozadí.png
Tableta z krve.png
Popis:
Tableta z jelení krve. Má halucinogení účinek.
Funkce:
Umožňuje odebrat a znovu přidělit bod vlastností.