Tartaros

Verze z 30. 12. 2017, 20:27, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 Tartaros (89. úroveň, stupeň Boss)
Tartaros.png
Výskyt:
Informace:
Lovecké úkoly:
  • Příšera není zapotřebí pro žádný lovecký úkol.
Drop:
Skupina:
Další:
  • v 5. patře katakomb se nachází v jednom z kulatých ostrůvků po obvodu.
  • Může odhazovat.
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).