Maska emocí

Maska emocí
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 26 DM (15 dní)
  • 1 ks - 48 DM (30 dní)
  • 1 ks - 787 Gaya

Původ:

Další:

  • Seznam emocí naleznete, pokud stisknete tlačítko B.
  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani ho vyhodit z inventáře.

Maska emocí-IS.png 
Pozadí.png
Maska emocí.png
Popis:
Můžeš dát svým pocitům volný průběh.
Příběh předmětu:

Kdysi se jeden poutník uchýlil před špatným počasým do odlehlé jeskyně a z dlouhé chvíle ji začal prozkoumávat. V zadní části narazil na bednu, ve které byly masky emocí. Vzal ji s sebou domů v naději, že za ni utrží poctivý výdělek.

Ze zvědavosti jednu masku vyzkoušel. Teprve po uplynutí 15 dní zjistil, že tento předmět skrývá mnohem větší sílu než si původně myslel. A ještě o něco později zjistil, že je jeho žena v naději.

Funkce:
S nasazenou maskou emocí můžete používat všechny emoce.