Emoce

Emoce.png

Emoce jsou speciální akce, díky kterým můžete vyjadřovat své nálady (emoce), tančit a líbat se. Seznam všech emocí naleznete ve hře pod klávesou B.
Abyste však emoce mohli použít, potřebujete k tomu

Pozadí.png
Maska emocí.png

Masku emocí nebo musíte být na svatbě, kde jsou emoce "volně dostupné".

Normální akce

Emoce a tance. K těmto akcím nepotřebujete partnera - postava je může vykonávat sama.

Obrázek Emoce Animace Obrázek Emoce Animace
Potlesk.png Potlesk

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Útěcha.png Útěcha

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Odpuštění.png Odpuštění

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

K zlosti.png K zlosti

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Pokušení.png Pokušení

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Smutný.png Smutný

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Odmítnutí.png Odmítnutí

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Jásat.png Jásat

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Uštěpačný.png Uštěpačný

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Radost.png Radost

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Jásot 1.png Jásot 1

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Jásot 2.png Jásot 2

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Tance

Obrázek Emoce Animace Obrázek Emoce Animace
Tanec 1.png Tanec 1

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Tanec 2.png Tanec 2

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Tanec 3.png Tanec 3

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Tanec 4.png Tanec 4

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Tanec 5.png Tanec 5

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Tanec 6.png Tanec 6

Ninja muž | Ninja žena
Sura muž | Sura žena
Šaman | Šamanka
Válečník | Válečnice

Interaktivní akce

K těmto akcím potřebujete partnera - postava je nemůže vykonávat sama.
Tyto interakce lze ovšem provádět pouze v případě, že vám ten druhý emoce povolí.
Pouze manželé tyto interakce mohou provádět dle libosti, bez ohledu na souhlas či nesouhlas partnera.

Obrázek Emoce Animace Obrázek Emoce Animace
Pusa.png Pusa Ninja | Sura | Šaman | Válečník Líbání jazykem.png Líbání jazykem Ninja | Sura | Šaman | Válečník
Rána.png Rána Ninja | Sura | Šaman | Válečník

Emoce

Ve hře jsou také emoce, které můžete použít bez masky emocí. Postava sice nic dělat nebude, ale objeví se nad ní malá bublina. Stačí stisknout pár kláves nebo napsat příkaz do chatu. Kde jsou uvedeny závorky tučně, musíte napsat i závorky. Tlačítka čísel nemačkejte na numerické klávesnici -> 2 = ě, 3 = š atd.