Kniha misí (Lord 3)

Kniha misí
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

Lze použít až od úrovně 90.