Jazyky Shinsoo

Verze z 19. 12. 2017, 17:28, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jazyky Shinsoo
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Použitelná pouze pro hráče z říší Chunjo a Jinno.
  • Plně rozumět jazyku Shinsoo jde až na úrovni M1 (20 úspěšně přečtených těchto knih).
  • Zvládnutí tohoto jazyku Vám umožní pouze rozumět jazyku Shinsoo, nikoliv jím mluvit.

Pozadí.png
Jazyky Shinsoo.png
Popis:
Umožňuje rozumět jazyku Shinsoo - jakmile dosáhnete úrovně M.
Funkce:
Zvýší schopnost porozumět jazyku Shinsoo.