Jazyky Chunjo

Verze z 19. 12. 2017, 16:49, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jazyky Chunjo
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Použitelná pouze pro hráče z říší Jinno a Shinsoo.
  • Plně rozumět jazyku Chunjo jde až na úrovni M1 (20 úspěšně přečtených těchto knih).
  • Zvládnutí tohoto jazyku Vám umožní pouze rozumět jazyku Chunjo, nikoliv jím mluvit.

Pozadí.png
Jazyky Chunjo.png
Popis:
Umožňuje rozumět jazyku Chunjo - jakmile dosáhnete úrovně M.
Funkce:
Zvýší schopnost porozumět jazyku Chunjo.