Temný národ I

Temný národ I (úroveň 60)
Popis úkolu:

Tento úkol navazuje na předchozí, takže ho můžete dělat ihned, bez vyzvedávání
Zadavatel:

Podobné úkoly:

Potřebné předměty:

Odměna:

Průběh:
Vydejte se na Horu Sohan a najděte Starý náhrobní kámen. Vytvořte kopii nápisu, který je vytesán na kameni a vraťte se zpět k Urielovi.
Další poznámky:
Bez dalších poznámek.