Třaslavá mumie

Třaslavá mumie
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 7 dní – 89 DM
  • 15 dní – 109 DM

Původ:

Další:

  • Doba používání pečetě je 7, nebo 15 dní – čas začíná ubíhat ihned po koupi.
  • Bonusy se započítávají jen, když je Třaslavá mumie přivolána.
  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.
  • Maximální bonus sady: BZK +150 %, průměrné poškození +5 %, poškození schopností +5 %

Popis:
Tuto pečeť můžeš použít pro zavolání tvé Třaslavé mumii.
Funkce:
Posílí tě bonusem 1500 ZB a +15 % sílou proti příšerám.