Svatba dcery

Svatba dcery (úroveň 7)
Popis úkolu:

Zadavatel:

Podobné úkoly:

  • Nejsou podobné úkoly.

Potřebné předměty:

Odměna:

Průběh:
Vyzvedněte si úkol u Octavia. Poté si promluvte se Stařenkou. Ta vás pošle získat
Pozadí.png
Krvavá květina.png
Krvavou květinu (zabíjejte Hladové silné vlky),
Pozadí.png
Oranžová květina.png
Oranžovou květinu (zabíjejte Hladové modré vlky) a
Pozadí.png
Žlutá květina.png
Žlutou květinu (zabíjejte Hladové modré silné vlky). Až je všechny nasbíráte, tak se vraťte ke Stařence a dostanete
Pozadí.png
Vznešená kytice.png
Vznešenou kytici. S tou se vydejte za sestrou Stařenky, která se nachází v jiné říši. V jaké, to záleží na tom, za jaké říše jste vy a to následovně:
Poté Běžte zpět za Octaviem pro odměnu.
Další poznámky:
Květiny a ani kytici nemůžete kupovat od jiných hráčů.
Pokud úkol začnete v jiné říši než v té, ze které jste, tak pak musíte také ke stařence, která náleží právě té říši (např. Jste z Jinno(VlajkaJinno.png) a začnete úkol v
Chunjo(VlajkaChunjo.png), takže musíte pak navštívit sestru Stařenky v Jinno(VlajkaJinno.png)).