Sushi ze sumce

Sushi ze sumce
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

Pozadí.png
Sushi ze sumce.png
Popis:
Připravené ze sumce a rýře. Zvýší obranou sílu o 10 bodů na 30 sekund.
Funkce:
Zvyšuje Obranu
Bonus/Efekt:

OBR +10 na 30s