Plamen

 Plamen (71. úroveň, 3. stupeň)
Plamen.png
Výskyt:
Informace:
  • Efektivní bonus1: Neznámý bonus, anebo je příšera bez rasy.
  • Odolnost proti: Neznámá odolnost, anebo je příšera bez odolnosti.
  • Základ zkušeností: 1.710
  • Efektivní element:Element ohně.png
Lovecké úkoly:
Drop:
Skupina:
Další:
Knihy misí:
Kniha misí (expert).png Prozkoumej plameny
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).