Příkazy

Ve hře můžete využívat některé povolené příkazy, které napíšete do veřejného chatu. Tyto příkazy vám pomohou povolené usnadnit hru.

Seznam

  • /logout - Odhlášení. Odhlásí vaší postavu ze hry.
  • /cube make [20] - Výroba. Vyrobí veškeré možné lektvary, vody, rosy; pokud máte otevřené okno s výrobou.
  • /close - Zavření. Zavře váš stánek.(Funkční i při zčernání obrazovky stánkaře.)
  • /quit - Vypnutí. Vypne Metin2. (Funkční i při zčernání obrazovky stánkaře.)
  • /mi - Král. Zobrazí krále jednotlivých říší. (Nyní nemá žádné využití.)
  • /dice - Kostka. Zobrazí náhodné číslo od 1-100.
  • /set_w - Chůze. Změní běh na chůzi. (Pro využití musíte mít aktivován běh.)
  • /set_r - Běh. Změní chůzi na běh. (Pro využití musíte mít aktivovanou chůzi.)