Mramor požehnání B

Mramor požehnání B
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

Původ:

Další:

  • Tento předmět nelze uložit do skladu.
  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Pozadí.png
Mramor požehnání B.png
Popis:
Legendární požehnaná koule. Když má předmět 4 atributy, přidá k nim ještě jeden další.
Funkce:
Viz popis.