Kniha divokého zvířete

< Hlavní strana < kategorie předmětů / seznam předmětů < Kniha divokého zvířete
Kniha divokého zvířete
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

Pozadí.png
Kniha divokého zvířete.png
Popis:
Použitím následujících předmětů můžeš vylepšit tvého mazlíka na další úroveň (statečný).
Funkce:
Potřebná pro vývin mazlíčka.